| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

FrontPage

Page history last edited by johalm 10 years, 10 months ago

 

-ALADDIN- Livsstil och allergi - en prospektiv undersökning om betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets tidiga uppväxt

 

Om projektet

 1. [Sammanfattning.pdf]
 2. Flödesschema Aladdin Original + Plus.ppt
 3. Föräldrainformation.doc
 4. Projektbeskrivning.doc
 5. [Lägesrapport Nov07.pdf]
 6. Anslag på MVC
 7. Vetenskapliga publikationer

 

In English

 1. [Abstract.pdf]
 2. [Project Plan.pdf]

Projektgruppen [Kontakt.doc]

Sachsska Barnsjh/SÖS: Johan Alm, Med.dr (projektansvarig); Gunnar Lilja, Doc; Fredrik Stenius, doktorand; Helena Hesla Marell, leg. läk; Marie–Louise Klingsäter, leg.läk.; Margareta Eriksson, forskn.sköt.; Monica Nordlund, BMA; Helene Niskanen, dietist.

Vidarkliniken, Järna: Jackie Swartz, leg.läk.; Diane Sjögren, barnmorska.

Kirstens familjehälsa, Järna: Kirsten Nisted, barnmorska.

Enh. för klinisk allergiforskning, Inst. för Medicin, Karolinska Univ. Sjh, Solna: Annika Scheynius, Prof.; Susanne Gabrielsson, forskare; Erika Rindsjö, forskare; Anna Andersson, Fo-ass; Maaike Joerink, forskare.

Inst. f Miljömed. (IMM), Karolinska Institutet: Göran Pershagen, Prof.

Inst. f. Psykosoc. med. (IPM) och Stressforskn.inst. Stockholms Univ: Töres Teorell Prof.; Frank Lindblad, Doc.

Förlossn.avd., Södertälje sjukhus: Maria Ställberg, barnmorska.

Statens lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala: Johan Dicksved, forskare.

 

 

Tillbaka till FrontPage

Lägesrapport nov07.pdf

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.